Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Volume 127: In Memory of Professor Maria Bogucka

Contents

Varia

Review Article

Reviews

  • Matthieu Chochoy, De Tamerlan à Gengis Khan: Construction et déconstruction de l’idée d’empire tartare en France du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle – Jan Jelinowski;

  • Gisela Borchers, Vom Domänenamt Schöneck zur Domäne Pogutken 1772 bis 1920 – Paweł Gut;

  • Hanna Kozińska-Witt, Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku [Politicians or Claquers? Jews in the Cracow City Council in the Nineteenth Century] Aleksander Łupienko;

  • Gabriella Safran, Recording Russia: Trying to Listen in the Nineteenth Century – Marta Łukaszewicz;

  • Anne-Christin Klotz, Gemeinsam gegen Deutschland. Warschaus jiddische Presse im Kampf gegen den Nationalsozialismus (1930–1941) – Anna Szyba;

  • Friedrich Cain, Wissen im Untergrund. Praxis und Politik klandestiner Forschung im besetzten Polen (1939–1945) – Jerzy Kochanowski;

  • Józef Czapski, Dziennik wojenny [War Diary] – Marek Radziwon;

  • Adrianna Szczerba, Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949–1953). Geneza, działalność, znaczenie [The Directorate of Research on the Beginnings of the Polish State (1949–1953). Genesis, Activity, Significance] Mikołaj Getka-Kenig

Chronicle

Pro Memoria

Contributors

Erratum

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności