Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Volume 123: In Memory of Professor Jerzy W. Borejsza: In Memory of Professor Jerzy W. Borejsza

Contents

Archive

Reviews

  • Gábor Kármán, Confession and Politics in the Principality of Transylvania 1644–1657 – Mihai-D. Grigore;

  • Kateryna Dysa, Ukrainian Witchcraft Trials. Volhynia, Podolia, and Ruthenia, 17th–18th Centuries – Łukasz Hajdrych;

  • Tomasz Opaliński, Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w świetle akt sądowych [The Peasant Estate in the Duchy of Warsaw, in Light of Court Files] – Mikołaj Getka-Kenig;

  • Aleksander Łupienko, Order in the Streets: The Political History of Warsaw’s Public Space in the First Half of the 19th Century – Malte Rolf;

  • Beate Störtkuhl and Rafał Makała (eds), Nicht nur Bauhaus: Netzwerke der Moderne in Mitteleuropa / Not Just Bauhaus: Networks of Modernity in Central Europe – Aleksander Łupienko;

  • Nils Fehlhaber, Netzwerke der “Achse Berlin–Rom”. Die Zusammenarbeit faschistischer und nationalsozialistischer Führungseliten 1933–1943 – Grzegorz Krzywiec;

  • Izabela Wagner, Bauman: A Biography – Aleksei Lokhmatov; Anna Sosnowska, Explaining Economic Backwardness. Post-1945 Polish Historians on Eastern Europe – Rafał Stobiecki;

  • Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Piotr Perkowski, Małgorzata Fidelis, and Barbara Klich-Kluczewska, Kobiety w Polsce 1945–1989: Nowoczesność – równouprawnienie – komunizm [Women in Poland 1945–1989: Modernity – Equality – Communism] – Natalia Jarska;

  • Béla Tomka, Austerities and Aspirations. A Comparative History of Growth, Consumption, and Quality of Life in East Central Europe since 1945 – Anna Sosnowska

Short notes

Contributors

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności