Skip to main content
Logo Acta Poloniae Historica

Volume 126: Local Memory and Urban Space

Contents

Review Articles

Varia

Reviews

  • Błażej Brzostek, Wstecz. Historia Warszawy do początku [Backwards. History of Warsaw until Its Beginning] – Igor Piotrowski;
  • Matthias Asche, Werner Buchholz, Mathias Niendorf, Patrick Schiele, and Anton Schindling† (eds), Protestantismus in den baltischen Landen und in Litauen: Nation und Konfession vom 16. Jahrhundert bis 1918 – Jaśmina Korczak-Siedlecka;
  • Aleksander Łupienko, W stronę systemu. Infrastruktura techniczna dziewiętnastowiecznego miasta na przykładzie Galicji [Towards a System. The Technical Infrastructure of a Nineteenth-Century City: Example of Galicia] – Paweł Grata;
  • Katarina Horvat, Kućna služinčad u Zagrebu 1880.–1914. [Domestic Servants in Zagreb, 1880–1914] – Tomasz Jacek Lis;
  • Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk and Jay Winter (eds), A New Europe, 1918–1923: Instability, Innovation, Recovery – Łukasz Mieszkowski;
  • Łukasz Bertram, Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956 [Mutiny, Underground, Power. Polish Communists and Their Political Socialisation until 1956] – Katarzyna Rembacka

Chronicle

Contributors

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności